ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการบริการของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย) ทั้งในระบบออนไลน์ ระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบอีเมล หรือระบบโทรศัพท์ เมื่อเข้าใช้ เลือกดู หรือดำเนินการบนฟังก์ชั่นใด ๆ ของเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นของเรา (ซึ่งมีความหมายรวมถึง "เว็บไซต์") และ/หรือดำเนินการจองห้องพักกับเราแล้ว นั่นหมายความว่าท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ (รวมทั้งคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล)

Nonnee.com N.N. ("Nonnee.com" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา") เป็นเจ้าของ ดำเนินการ และให้บริการหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ ข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ รวมถึงบริการจองที่พักทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ ("บริการ") และให้บริการท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องการธุรกิจ และต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง

1. ขอบเขตการให้บริการของเรา

เรา (Nonnee.com N.N. และคู่ค้า (ตัวแทนจำหน่าย) ของเรา) ให้บริการช่องทางออนไลน์เพื่อให้ที่พักชั่วคราวทุกประเภท (เช่น โรงแรม โมเทล โฮสเทล และเบดแอนด์เบรกฟาสต์) สามารถประกาศและโฆษณาห้องพัก เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถทำการจองห้องพักเหล่านั้นได้ เมื่อดำเนินการจองห้องพักกับ Nonnee.com ถือว่าท่านได้ทำสัญญา (ทางกฏหมาย) โดยตรงกับที่พักที่ท่านจอง เมื่อท่านเริ่มดำเนินการจองห้องพัก เราทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างท่านกับที่พัก ส่งต่อข้อมูลการจองของท่านไปยังผู้ให้บริการที่พักที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลยืนยันการจองทางอีเมลให้กับท่านในนามของผู้ให้บริการที่พักนั้น ๆ

เมื่อรับบริการจากเรา ข้อมูลที่เราเผยแพร่นั้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการที่พัก ซึ่งผู้ให้บริการที่พักนั้น ๆ จะสามารถเข้าถึงระบบเอกซ์ทราเน็ต และมีความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในการปรับปรุงราคา จำนวนห้องว่าง และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะใช้ทักษะที่เหมาะสมและความใส่ใจต่อบริการของเรา เราไม่ยืนยันความถูกต้องและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดมีความเที่ยงตรงหรือสมบูรณ์ อีกทั้งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ รวมถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจนและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อขัดข้องใด ๆ (ทั้งที่เป็นผลจากการหยุดทำงานของระบบ การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ หรือการดูแลรักษาเว็บไซต์ของเรา หรือใด ๆ ก็ตาม ทั้งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและ/หรือเกิดในส่วนใดส่วนหนึ่ง) ตลอดจนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือไม่เป็นจริง หรือการไม่เผยแพร่ข้อมูล โดยผู้ให้บริการที่พักแต่ละรายจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง สมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูล (พรรณนา) (รวมถึงราคาและห้องว่าง) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเราไม่ใช่และไม่อาจถือเป็นคำแนะนำหรือการรับรองที่พักใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงคุณภาพ ระดับบริการ หรือคะแนน

บริการของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถจำหน่ายต่อ เชื่อมต่อลิงก์ในหน้าย่อย ใช้ ทำสำเนา ตรวจสอบ (เช่น spider, scrape) แสดง ดาวน์โหลด หรือนำข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือบริการของเราไปใช้บนเว็บไซต์ของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแข่งขันอื่นใดก็ตาม

2. ราคา ราคาที่ขีดออก และการรับประกันราคาถูกที่สุด

ราคาบนเว็บไซต์ของเราเป็นราคาถูกที่สุด ราคาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Nonnee.com เป็นราคาต่อห้องตลอดการเข้าพักของท่าน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีอื่น ๆ (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) ไว้แล้ว นอกจากจะถูกระบุไว้แตกต่างออกไปบนเว็บไซต์หรือในข้อมูลยืนยันการจองห้องพัก ที่พักอาจเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่เข้าเช็คอินหรือมีค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง

บางครั้งเว็บไซต์ของเราอาจเสนอราคาที่ถูกกว่าสำหรับการเข้าพักตามเงื่อนไขพิเศษของที่พัก เช่น เงื่อนไขการยกเลิกห้องพักและการคืนเงิน กรุณาตรวจสอบห้องพักและราคาให้ละเอียดสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนดำเนินการจองห้องพักของท่าน

ราคาที่ถูกขีดออกอ้างอิงจากราคาล่าสุดซึ่งสูงที่สุดสามอันดับแรกของที่พัก โดยมีเงื่อนไขการจองเหมือนกัน ภายในช่วงเวลา 30 วันใกล้เคียงกับวันเช็คอินที่ท่านระบุ (15 วันก่อน และ 15 วันหลังวันเช็คอิน หากระยะเวลาจากวันนี้ถึงวันเช็คอินน้อยกว่า 15 วัน เราจะนับจำนวนวันหลังจากวันเช็คอินเพื่อให้ครบ 30 วัน) และเพื่อการเปรียบเทียบอย่างยุติธรรม เราจะใช้เงื่อนไขการจองประเภทเดียวกันเสมอ (มื้ออาหาร นโยบายการยกเลิก ประเภทห้องพัก) ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถจองห้องพักในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับวันที่เช็คอินอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี

เราต้องการให้ท่านได้จ่ายค่าที่พักในราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากท่านพบที่พักใด ๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการจองเดียวกันทางอินเทอร์เน็ตในราคาที่ถูกกว่าของเราหลังจากที่ท่านได้จองห้องพักกับเราเรียบร้อยแล้ว เราจะจ่ายราคาส่วนต่างให้ท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ รับประกันราคาถูกที่สุด.

เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่สามารถให้ความเที่ยงตรงแน่นอนกับท่านได้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินจะไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดที่ชัดเจน (รวมทั้งการพิมพ์ผิด) ไม่มีผลผูกมัด

ข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขายทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตามที่ปรากฏ

3. ความเป็นส่วนตัว

Nonnee.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4. ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการของเราไม่มีค่าธรรมเนียมเนื่องจากเราไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ จากท่านสำหรับการให้บริการของเราและไม่เพิ่มค่าธรรมเนียม (การจอง) ในอัตราค่าห้องพัก ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น

ผู้ประกอบการที่พักจะจ่ายคอมมิชชั่น (ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนเล็กน้อยจากราคาห้องพัก) ให้กับ Nonnee.com หลังจากลูกค้าเข้าพัก (และชำระค่าที่พัก) แล้ว

5. บัตรเครดิต

หากมีผลบังคับใช้และมีให้บริการ ที่พักบางแห่งมีข้อเสนอสำหรับการจอง ซึ่งผู้จองจำเป็นต้องชำระค่าจอง (ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งตามที่ระบุในนโยบายการชำระเงินของที่พักนั้น ๆ) ให้ที่พักเมื่อดำเนินการจองที่พักผ่านวิธีการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่ปลอดภัย (ทั้งหมดอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ธนาคารของท่านมีให้บริการและสนับสนุน) การชำระเงินนั้นจะผ่านกระบวนการธุรกรรมที่ปลอดภัยและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม โดยหักจากบัตรเครดิต/เดบิตหรือบัญชีของท่านเพื่อโอนไปยังบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการที่พัก

สำหรับราคา (ที่ไม่สามารถคืนเงินได้) หรือข้อเสนอพิเศษอื่นใด โปรดทราบว่าบัตรเครดิตของท่านจะถูกตรวจสอบความถูกต้องหรือเก็บค่าธรรมเนียม (บางครั้งไม่สามารถคืนเงินได้) ในระหว่างดำเนินการจองห้องพัก โปรดตรวจสอบข้อมูลห้องพักอย่างละเอียดสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนดำเนินการจอง

ในกรณีที่เกิดการฉ้อโกงเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตของท่านถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติจากบุคคลที่สาม ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตส่วนใหญ่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านี้ ซึ่งบางครั้งจะต้องหักเงินออกจากบัญชีท่านด้วย (จำนวนที่เท่ากันในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน) การที่บริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน เนื่องจากการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวนั้นเป็นผลจากการจองห้องพักบนเว็บไซต์ของเรา เราจะชำระค่าธรรมเนียมนี้คืนให้ท่านเป็นจำนวนที่เท่ากันในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน และเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้ ท่านจะต้องรายงานเรื่องการถูกฉ้อโกงให้บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตของท่านให้ทราบ (ตามกฏระเบียบและขั้นตอนของบริษัทนั้น ๆ) แล้วติดต่อเราทันทีทางอีเมล (customer.services@Nonnee.com). กรุณาระบุว่า 'การฉ้อโกงบัตรเครดิต' ในหัวข้ออีเมลของท่านและแนบหลักฐานการถูกหักเงินจำนวนดังกล่าว (เช่น นโยบายของบริษัทบัตรเครดิต) นโยบายการคุ้มครองสิทธิของลูกค้านี้จะครอบคลุมเฉพาะการจองห้องพักด้วยบัตรเครดิตโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ Nonnee.com และเป็นการใช้บัตรเครดิตของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยที่เราไม่ทราบ และไม่ใช่โดยความประมาทหรือจงใจฉ้อโกงของท่านเองขณะใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา

6. การยกเลิกการจองห้องพัก

ด้วยการจองที่พัก ท่านยอมรับและยินยอมตามนโยบายการยกเลิกและการไม่เช็คอินที่เกี่ยวข้องของที่พักนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไข (การให้บริการ) ของผู้ให้บริการที่พักที่อาจมีผลบังคับใช้กับการจองหรือเมื่อเข้าพัก รวมทั้งบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ให้บริการที่พักเสนอให้ (ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของที่พักสามารถตรวจสอบได้จากผู้ให้บริการที่พักนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ส่วนนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการยกเลิกและการไม่เช็คอินของที่พักแต่ละแห่ง สามารถตรวจสอบได้จากหน้าข้อมูลที่พักนั้น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เมื่อจองห้องพัก และในอีเมลยืนยันการจอง โปรดทราบว่า การยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนไม่สามารถใช้ได้กับราคาห้องพักบางราคาหรือข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักต่าง ๆ ว่ามีเงื่อนไขใด ๆ หรือไม่ก่อนจองที่พัก นอกจากนี้ การจองที่กำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้า (ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง) อาจถูกยกเลิก (โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตตามสัญญา) เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจำนวน (ที่เหลือ) ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของที่พักและการจองที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้า ข้อมูลธนาคาร บัตรเดบิตหรือเครดิตไม่ถูกต้อง บัตรเครดิต/เดบิตไม่สามารถใช้การได้ หรือมีจำนวนเงินไม่เพียงพอ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน และไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินส่วนที่ชำระไปแล้ว (สำหรับการจองแบบไม่สามารถคืนเงิน) เว้นแต่ที่พักนั้น ๆ ยินยอมหรืออนุญาตเป็นอื่นโดยเป็นไปตามนโยบายการชำระเงิน (ล่วงหน้า) และการยกเลิก

หากท่านต้องการตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการจอง โปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ปรากฏในอีเมลยืนยันการจอง โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการจอง การชำระเงิน (ล่วงหน้า) และนโยบายการไม่เช็คอิน หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินที่ชำระ (ล่วงหน้า) คืน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการยกเลิก การชำระเงิน (ล่วงหน้า) และการไม่เช็คอินของผู้ให้บริการที่พักนั้น ๆ โดยละเอียดก่อนดำเนินการจอง และโปรดอย่าลืมชำระเงินจำนวนที่เหลือให้ตรงเวลาตามที่กำหนดสำหรับการจองที่เกี่ยวข้อง

7. การรับข่าวสารเพิ่มเติม

 

8. อันดับ โปรแกรมที่พักแนะนำ ระดับดาว และความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก

อันดับเบื้องต้นสำหรับที่พักบนเว็บไซต์ของเราคือ 'แนะนำโดย' (หรือที่คล้ายกัน) (อันดับอัตโนมัติ) และเพื่อความสะดวกของท่าน เราจึงเสนอวิธีอื่น ๆ ในการจัดอันดับที่พัก ทั้งนี้ โปรดทราบว่าอันดับอัตโนมัตินั้นมาจากระบบการจัดอันดับอัตโนมัติ (อัลกอริทึม) และเกณฑ์ต่าง ๆ

ความคิดเห็นจากผู้เข้าพักที่สมบูรณ์อาจ (ก) ถูกอัปโหลดบนหน้าข้อมูลที่พักที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านต่อลูกค้า (ในอนาคต) ทราบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ (ระดับ) บริการและคุณภาพของที่พัก และ (ข) Nonnee.com อาจนำความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ตามดุลพินิจ (เช่น เพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการปรับปรุงบริการของเรา) บนเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อออนไลน์ จดหมายข่าว การส่งเสริมการขายพิเศษ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นใดที่ Nonnee.com ครอบครอง รับฝาก ใช้ หรือควบคุม ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ปฏิเสธ หรือลบความคิดเห็นจากผู้เข้าพักตามดุลพินิจ และความคิดเห็นของผู้เข้าพักถือเป็นแบบสำรวจความคิดเห็น และต้องไม่มีข้อเสนอ การชี้ชวน หรือรางวัลใด ๆ ก็ตาม (ในเชิงพาณิชย์)

9. ขอบเขตความรับผิดชอบ

สำหรับข้อจำกัดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่ท่านได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากบริการของเรา และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดที่ระบุในการจองของท่านในอีเมลยืนยืนการจองห้องพัก (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียวหรือหลาย ๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)

อย่างไรก็ตาม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เรา หรือเจ้าหน้าที่ของเรา รวมทั้งผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า (จัดจำหน่ายสินค้า) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ตัวแทน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดทำเว็บไซต์และให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบ (i) ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรืออันเป็นผลกระทบตามมา การสูญเสียด้านการผลิต การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียสัญญาข้อตกลง การสูญเสียหรือความเสียหายด้านชื่อเสียง การสูญเสียสิทธิ์เรียกร้อง (ii) ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมถึงราคา จำนวนห้องว่าง และการจัดอันดับ) ของที่พักที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา (iii) บริการหรือสินค้าใด ๆ ที่ผู้ให้บริการที่พักหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นเสนอให้ (iv) ความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ไม่สามารถใช้ หรือความล่าช้าของเว็บไซต์ของเรา หรือ (v) การบาดเจ็บ (ส่วนตัว) ความตาย ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งทางตรง ทางอ้อม อันเป็นผลกระทบตามมา หรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดกับท่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด การล่วงละเมิด (ทางกฏหมาย) ความประมาท การจงใจกระทำผิด การละเลย การไม่ปฏิบัติ การจัดแสดงที่ไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืนโดยหรืออันเนื่องมาจากที่พักหรือคู่ค้าธุรกิจอื่นใด ๆ ของเรา (รวมถึงพนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ เอเย่นต์ ตัวแทน หรือบริษัทคู่ค้าของทั้งสอง) ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการมีผล นำเสนอ หรือโปรโมตบนหรือผ่านเว็บไซต์ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) รวมทั้งการยกเลิกการจองห้องพัก (บางส่วน) การรับจองห้องพักเกินจำนวนห้องที่มีว่าง การประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ไม่ว่าที่พักที่ท่านเข้าพักจะเรียกเก็บ (หรือได้เรียกเก็บ) ค่าห้องพักจากท่าน หรือเราได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าห้องพัก ท่านยอมรับและรับทราบว่าที่พักมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียกเก็บ ระงับ จ่ายโอน และชำระค่าภาษีใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ตามจำนวนค่าห้องพักทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษีเสมอ Nonnee.com ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบในการจ่ายโอน เรียกเก็บ ระงับ หรือชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าห้องพักให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านภาษีแต่อย่างใด

เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายสู่ระบบของเรา (เช่น ใช้ประกอบแสดงความคิดเห็น) ท่านรับรองและยอมรับว่าท่านถือลิขสิทธ์ของภาพ/ภาพถ่าย รวมถึงอนุญาตให้ Nonnee.com ใช้ภาพ/ภาพถ่ายที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ (มือถือ) และแอปพลิเคชัน อีกทั้งใช้กับเอกสารโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ (ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์) ตามแต่ Nonnee.com เห็นสมควร ท่านให้สิทธิ์และอนุญาต Nonnee.com อย่างทั่วไป ตามหลักสากล ไม่เพิกถอน ไม่มีเงื่อนไข อย่างต่อเนื่องสำหรับใช้ ทำสำเนา แสดง ได้ทำสำเนา เผยแพร่ สิทธิ์ย่อย สื่อสารและใช้ประโยชน์จากภาพ/ภาพถ่ายตามแต่ Nonnee.com เห็นสมควร เมื่ออัปโหลดภาพ/ภาพถ่ายเหล่านี้ บุคคลซึ่งดำเนินการอัปโหลดยอมรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบด้านกฎหมายและศีลธรรมจากข้อเรียกร้องทางกฎหมายทั้งหมดโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงเจ้าของที่พักโดยไม่จำกัดเพียงบุคคลนี้) อันเนื่องมาจาก Nonnee.com เผยแพร่และใช้ภาพ/ภาพถ่ายดังกล่าว Nonnee.com มิได้เป็นเจ้าของหรือลงนามภาพ/ภาพถ่ายที่ถูกอัปโหลด ความถูกต้องเป็นจริงและสิทธิ์ใช้ภาพ/ภาพถ่ายทั้งหมดนั้นโดยนัยแล้วเป็นของผู้อัปโหลด รวมถึงมิได้อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของ Nonnee.com Nonnee.com จะไม่รับผิดชอบและรับผิดใด ๆ จากภาพที่ถูกโพสต์ ผู้อัปโหลดภาพต้องรับรองว่าภาพ/ภาพถ่ายไม่มีไวรัส โทรจัน หรือติดข้อบกพร่อง และไม่ได้เป็นภาพที่มีเนื้อหาอนาจาร ผิดกฎหมาย ดูหมิ่น ไม่น่าพอใจ หรือไม่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม (ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือความเป็นส่วนตัว) ภาพ/ภาพถ่ายใด ๆ ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ถูกโพสต์และ/หรือสามารถลบโดย Nonnee.com ได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการบริการของเราหรือใช้โดยเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา (และลิขสิทธิ์) ของเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารใด ๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เป็นของ Nonnee.com N.N. รวมทั้งของซัพพลายเออร์ หรือของผู้ให้บริการ

Nonnee.com มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิ์ ความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาทั้งหมด) (รูปลักษณ์และการใช้งาน (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน)) ของเว็บไซต์ซึ่งมีการให้บริการ (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพักและเนื้อหาที่ผ่านการแปล) และท่านไม่มีสิทธิ์คัดลอก ปรับแต่ง ทำไฮเปอร์ลิงก์หรือดีปลิงก์ เผยแพร่ ส่งเสริม ทำการตลาด ผสาน ได้รับใช้ประโยชน์ หรือนำเนื้อหา (รวมถึงข้อมูลแปลและความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือแบรนด์ของเราไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nonnee.com ในกรณีที่ท่านต้องการใช้หรือผสาน (บางส่วนหรือทั้งหมด) เนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) ของเรา (รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก) หรือต้องการถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งของเว็บไซต์หรือเนื้อหา (ที่ผ่านการแปล) หรือความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก โดยนัยนี้ท่านจะต้องมอบหมาย ถ่ายโอน และจัดเตรียมสิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทั้งหมดให้แก่ Nonnee.com การนำไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล)

11. อื่น ๆ

ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดของบริการของเราเหล่านี้ถูกควบคุมและดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายของประเทศไทย

หากกฏระเบียบของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอ ท่านยังคงอยู่ภายใต้กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เราระบุไว้ สำหรับกรณีนี้ ข้อมูลที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้วดังกล่าวจะยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่กฏหมายจะเอื้ออำนวย และท่านต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากกฏระเบียบที่ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีอำนาจเพียงพอเหล่านี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

12. เกี่ยวกับ Nonnee.com และบริษัทสนับสนุน

Nonnee.com N.N. ซึ่งให้บริการจองที่พักผ่านระบบออนไลน์เป็นบริษัทเอกชนจำกัด ดำเนินงานภายใต้กฏหมายของประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Thailand จดทะเบียนการค้ากับ........................... โดยมีหมายเลขทะเบียน ............................ ส่วนหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ............................

Nonnee.com มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และมีกลุ่มบริษัทสาขาอยู่ทั่วโลก (บริษัทสนับสนุน) บริษัทสนับสนุนทำหน้าที่อำนวยการดำเนินงานภายในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของ Nonnee.com เท่านั้น และบริษัทสนับสนุนที่ได้รับการมอบหมายเท่านั้นที่มีอำนาจในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างจำกัด (ผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) นอกจากนี้ บริษัทสาขาไม่มีอำนาจหรือสิทธิ์ในการให้บริการ เป็นตัวแทนเพื่อเสนอบริการของ Nonnee.com หรือลงนามสัญญาแทนหรือในนามของ Nonnee.com อีกทั้งไม่ดำเนินการหรือไม่มีอำนาจในการปฏิบัติในฐานะตัวแทนปฏิบัติการหรือให้บริการ ท่านไม่ได้มีพันธะ (เชิงกฎหมายหรือสัญญา) กับบริษัทสนับสนุนแต่อย่างใด Nonnee.com ไม่ยอมรับหรือครอบครองถิ่นที่ตั้งในสถานที่ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือสำนักงานใด ๆ ในโลก (รวมถึงสำนักงานของบริษัทสนับสนุน) เว้นแต่สำนักงานจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 loading

Thanks for choosing Nonnee

Please wait while we are loading